[Hlavní strana] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Jihomoravský kraj


Správa Národního parku Podyjí

Správa Národního parku Podyjí se sídlem ve Znojmě byla zřízena 1. 7. 1991 Ministerstvem životního prostředí ČR. Základním úkolem této organizace je zajišťování ochrany přírody a krajiny na území Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma.

Správa NP Podyjí plní tři hlavní okruhy činností:

Výkon státní správy na úsecích ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a rybářství;
Odborné aktivity spojené s ochranou přírody, zejména koordinaci výzkumu a monitoringu, tvorbu plánů ochranářského managementu, informační, strážnía průvodcovskou službu, ekologickou výchovu a propagaci, apod.;
Výkon práva hospodaření formou účelového hospodaření v lesích a na vybraných nelesních plochách, včetně výkonu práva myslivosti.

Správa Národního Parku Podyjí

Úřední dny:
Pondělí, Středa 7.30 h - 17.00 h

KONTAKTNÍ ADRESA:

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5
669 01 Znojmo
Česko (CZ)
tel: (+420) 515 226 722
(+420) 515 221 115
fax: (+420) 515 221 115

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nppodyji.cz

Typ záznamu: Národní park
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 04.08.2003 v 11:23 hodin


Copyright 1998-2021 © kraj.cz